Zoeken
Sluit dit zoekvak.

HLB

Organisatie

HLB wil bijdragen aan een efficiënte en duurzame landbouw door goed onderzoek, praktische diagnoses en adviezen met aantoonbare meerwaarde voor de agro-keten. Land- en tuinbouw zijn wereldwijd bepalend voor de toenemende vraag naar meer en duurzaam voedsel en schoon water. HLB draagt ook haar steentje bij aan een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering in de landbouw. Dat realiseren ze door nauwkeurig onderzoek te verrichten met diagnoses en praktische adviezen die een aantoonbare meerwaarde voor de agro-keten opleveren. Daarbij maakt HLB de nieuwste kennis op het gebied van duurzaamheid praktisch toepasbaar voor boer en tuinder.

Onze oplossing

Ton Bolster, manager bedrijfsvoering, vertelt: “Wij zochten een nieuw systeem om de processen van de HLB groep in te automatiseren. Tijdens die zoektocht werd een nieuw bedrijf toegevoegd aan de HLB Groep. Dit bedrijf, De Groene Vlieg Bio Diagnostics en De Groene Vlieg Bio Control hadden ook een eigen systeem. Naast dat we de processen wilden automatiseren, moesten we ook deze bedrijven aan elkaar koppelen. Vanwege de uniformiteit was het belangrijk om met één platform te gaan werken. Nadat de eisen en wensen in kaart waren gebracht zijn wij een selectietraject gestart. Daarbij was ook belangrijk dat het nieuwe systeem wet en regelgeving, zoals de NEN-normering, zou ondersteunen. Wij hebben uiteindelijk voor FileLinx gekozen omdat die software ons de meeste flexibiliteit bood.”

HLB voert onderzoek uit op projectbasis en heeft een lab dat routinematig en specifiek onderzoek uitvoert. Binnen De Groene Vlieg kennen we een routinematig onderzoekslab, maar hebben we ook een locatie waar we uienvliegen in grote getale kweken. Voor onderzoek, routinematige processen en productieprocessen zijn standaard systemen beschikbaar die dat specifieke proces ondersteunen, maar er bestaat geen systeem alle genoemde processen goed ondersteunt. FileLinx kan dat wel.

Oplossingen

Vooraf hebben we een plan gemaakt. Het plan bestaat uit verschillende fases. De eerste fase is inmiddels afgerond. In deze fase hebben we een routinematig deel van onze grondmonsteronderzoeken geautomatiseerd. Het proces bestaat uit het bemonsteren van een te onderzoeken perceel tot aan het versturen van het eindrapport naar de klant.

FileLinx genereert de labels voor de herkenning van de monsters en volgt deze door het proces. Zo kunnen we zien waar het monster zich in het proces bevindt en kunnen er berekeningen worden gemaakt van onder andere doorlooptijden. Het einddoel is de klant adviseren aan de hand van de gevonden testresultaten. Waar we voorheen de onderzoeksresultaten en adviezen nog per post verstuurden verloopt deze communicatie nu helemaal digitaal. We hebben nu veel meer inzicht gekregen in ons proces en het is meer geautomatiseerd. De energie die we nu gebruiken om tot het eindproduct te komen is veel minder dan voorheen. Belangrijker nog is dat het proces sneller verloopt waardoor we de klant ook sneller van dienst kunnen zijn.

Vervolgstappen

Naast de routinematige grondmonsters kan de klant ook om een heel uitgebreid onderzoek vragen. Deze onderzoeken worden in de tweede stap toegevoegd aan FileLinx. Deze fase is echt complexer dan fase 1, naast dat er meer variabelen zijn, zijn de formules die we gebruiken om tot het eindresultaat te komen ook complexer. We gebruiken FileLinx niet alleen als een logistiek systeem, FileLinx verzorgt het hele traject inclusief de vertaling van de onderzoekresultaten tot het eindrapport van de klant.

De derde stap heeft te maken met de vliegentak van HLB, De Groene Vlieg. We bestrijden de uienvlieg door middel van een biologische bestrijdingsmethode, door gesteriliseerde uienvliegen in te zetten en monitoren met name wortelvliegen om de teler te kunnen adviseren wanneer hij wel of niet moet spuiten met een bestrijdingsmiddel. FileLinx moet ons gaan helpen om deze processen verder te optimaliseren. In de vierde fase gaan we onze grote HLB projecten in FileLinx zetten. We doen onderzoek op veel gebieden. Elk gebied heeft zijn specifieke vragen, tijdschema’s en technieken. Zo bekijken we bijvoorbeeld naar nieuw producten van gewasbeschermingsfirma’s. Doen we onderzoek voor de overheid of de branche voor sportvelden. In sommige gevallen vragen ze aan ons om proeftuinen aan te leggen. Deze proeftuinen volgen we van het moment van inzaaien tot de oogst van het betreffende gewas en het onderzoek van het gewas zelf. Aan het einde is het seizoen leveren we een rapport op met de bevindingen. Dit rapport wordt gegenereerd door FileLinx, maar om dit rapport te kunnen schrijven moeten we het gehele seizoen (in Filelinx) vervolgen.

FileLinx App

Eind februari hebben we getest of we de laboratoriumgegevens via een iPad rechtstreeks in FileLinx kunnen in voeren. Nu schrijven de laboranten het op papier en tikt iemand anders het over in FileLinx. Die test is goed verlopen, de app wordt nu verder ontwikkelt en kunnen we de app ook voor andere toepassingen gaan gebruiken.

Plek binnen de organisatie

FileLinx gaat een heel groot deel uitmaken van de organisatie. Eén van de redenen dat we FileLinx gekocht hebben is dat we meer structuur wilden. De onderzoekers willen graag hun resultaten overzichtelijk gepresenteerd krijgen, zodat ze er zeer snel conclusies aan kunnen verbinden.

FileLinx is flexibel, veelzijdig en verrassend. Je kan er alle kanten mee op. Ik was gewend om met systemen te werken die een bepaald format hadden. Je krijgt dan al ware een structuur opgelegd. FileLinx heeft deze structuur niet. Je bent nu heel vrij om te kiezen hoe je de software in wil richten. We hebben nu de ervaring dat je met een goed gesprek met een FileLinx-consultant tot een goede analyse en de mooiste oplossingen komt. Die zijn niet in een standaard pakket te vangen. Het biedt je heel veel vrijheid.”