Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zó krijgt de bouwsector weer grip op de kosten

Advies aan de 125 gemeenten met een begrotingstekort

De bouwsector kampt met twee enorme uitdagingen: leveringsproblemen en prijsstijgingen van bouwmateriaal. Voor veel ondernemers is het een roerige tijd. Het is belangrijker dan ooit om grip te hebben op de kosten.

  • “Onderzoek: woningcorporaties worstelen met oplopende bouwkosten”
  • “Feyenoord zet streep door alle bouwplannen nieuw stadion”
  • “Ook nieuwbouw SC Elshout fors duurder door stijgende bouwkosten”
  • “Bouw Smakkelaarspark in Utrecht weer uitgesteld”
  • “Fietstunnel onder A7 bij Stadspark langer dicht door tekort aan materiaal”

Het zijn zomaar enkele recente krantenkoppen, maar ze staan voor tientallen nieuwsberichten met dezelfde boodschap: door inflatie, oplopende kosten en schaarse materialen bevindt de bouw zich in een nijpende situatie. Sommige bouwbedrijven dreigen om te vallen, bij andere vallen wellicht ontslagen. Voordat we ingaan op mogelijke oplossingen – hoe zijn we eigenlijk in deze situatie terechtgekomen?

Corona en Oekraïne: de 'perfect storm'

Door de coronacrisis was er al een grote vraag naar bouwproducten die fabrikanten moeilijk konden bijbenen. Het gevolg: hogere prijzen. Inmiddels heeft ook de oorlog in Oekraïne voor verdere instabiliteit gezorgd.

Allereerst komen veel grondstoffen van bouwmaterialen – zoals staal, klei en aluminium – uit Rusland en Oekraïne; hiervan is de aanvoer verstoord. Tel daarbij de hogere energieprijzen op, die ook hun weerslag hebben op de productie van bouwmaterialen, en je kunt stellen dat de bouwsector zich in de perfect storm bevindt.

Inzicht is cruciaal

Wij zien dat het traditionele inkoopsysteem in deze tijden van hectiek vaak tekortschiet, omdat het te traag werkt. Eerst iets bestellen, dan erop wachten, de factuur erbij pakken, dat handmatig matchen met wat wel of niet is geleverd… al die handelingen kosten tijd en dus ook geld. En dat in deze onstabiele markt!

Slechts door de prijzen scherp op het netvlies te hebben en het effect van eventuele prijsstijgingen goed te kunnen doorrekenen houd je grip op het financiële plaatje. Door te werken met realtime cijfers is het mogelijk het verschil te maken tussen een winstgevend en een verliesgevend jaar. Daarom is een flexibel en intelligent inkoopsysteem onmisbaar om te overleven in de huidige markt.

Ons eigen FileLinx Inkoop+ automatiseert het inkoopproces van aanvraag tot betaling. Het inkoopproces ligt van begin tot eind vast, en dat geeft grip en overzicht. Je hebt altijd zicht op de ontvangsten, de bestellingen en de uitgaven. Zo voorkom je achteraf discussies over bijvoorbeeld de keuze van leverancier of de hoogte van het bedrag. Maar ook ordermatching, contractmanagement, budgetbewaking en leveranciersbeoordeling behoren tot de standaard uitrusting.

Wil je meer weten over het stroomlijnen van inkoopprocessen in de bouw? 

Lees hier: ‘Zó heb je als bouwbedrijf altijd inzicht in de kosten’